Ar koronavirusu užkrėstas asmuo gali perduoti virusą prieš ir per inkubacinį laikotarpį?


Atsakymas 1:

Inkubacinis laikotarpis gali reikšti keletą svarbių visuomenės sveikatos užkrečiamųjų ligų veiklų, įskaitant aktyvų stebėjimą, stebėjimą, kontrolę ir modeliavimą. Aktyvus stebėjimas reikalauja, kad potencialiai pavojingi asmenys susisiektų su vietos sveikatos institucijomis ir praneštų apie savo sveikatos būklę kiekvieną dieną.

Suprasti aktyvaus stebėjimo trukmę, reikalingą SARS-CoV-2 infekcijos dingimo rizikai sumažinti

būtina, kad sveikatos priežiūros skyriai galėtų efektyviai naudoti ribotus išteklius. Šiame straipsnyje mes pateikiame COVID-19 inkubacijos laikotarpio ir simptominių infekcijų, praleistų pagal skirtingus aktyvaus stebėjimo scenarijus, skaičių.

COVID-19 inkubacinis laikotarpis iš viešai praneštų patvirtintų atvejų